VI HAR SOLID KOMPETANSE OG LANG ERFARING

Kvalitetsbevisst

Vi er opptatt av kvalitet, og at det skal gjenspeiles i jobben vi utfører. God kvalitet sikrer deg som fornøyd kunde.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføring er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Redelighet og kvalitet

Vi er svært opptatt av å holde det vi lover både når det gjelder avtalt leveringstid og kvalitet på utførelsen av arbeidene.

Velkommen til DIB Prosjektering AS

Om oss (mal)

DIB Prosjektering AS tilbyr brannteknisk prosjektering og har dette som det viktigste hovedområdet for prioriterte arbeidsoppgaver. I tillegg tilbyr vi andre arbeidsoppgaver som konstruksjonsteknikk og byggeleiing. Lokal tilhøring i landsdelen vi er etablerte i, med god kjennskap til aktører i området er viktig for suksess.

Vi har et nedslagsfelt som dekker store deler av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og vi kan vise til store og gode gjennomførte prosjekt på vår referanseliste. Kvalitet er viktig for vårt produkt, og vi har mange eksempel på at kvalitet svarer seg også økonomisk. I vår bedrift er det viktig å levere et produkt med god kvalitet og miljøprofil, og dette kan nås med at nettopp vårt hoved fagfelt, brannteknikk, er tidlig inne i prosjektet og sikrer kvalitet ved løsninger i en tidlig fase.

Velkommen!

VI HAR SOLID KOMPETANSE OG LANG ERFARING

Våre tjenester

Brannprosjektering

Når nye byggverk planlegges, er de branntekniske kravene og tiltakene noe av det første som vil gjennomgås og vurderes. En brannteknisk prosjektering skjer normalt veldig tidlig i byggefasen, og anses som den overordnede prosjektering av prosjektet.

Les mer ...

Brannteknisk kontroll

Hvis du eier et bygg er du etter loven forpliktet til å sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr og konstruksjoner. Kontrollen er til for å hindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten i bygget.

Les mer ...

Kontakt oss

909 18 712
Nørdalsvegen 373, 6120 FOLKESTAD
Orgnr 911 896 850